Изашао нови број часописа IJCRSEE Volume 5 Issue 2

Дана 20.12.2017. изашао је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 14 рецензираних радова професора високошколских установа широм света од чега чине 9 оригиналних радова. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа
https://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/3

Посета Техничком Универзитету, Ростов на Дону, Русија

У периоду од 26. Октобра 2016. године до 6. Новембра 2017. године председник Удружења, др Лазар Стошић, по позиву са државног Техничког универзитета из Ростов на Дону, Русија учествовао је у програму наставне и истраживачке активности на истом Универзитету. Током посете Универзитету одржани су састанци са проректором за истраживачке и иновативне активности др Александер Сукхинов, састанак са проректором за Међународне односе др Светлана Шведова, састанак са руководством Факултета за психологију, педагогију и дефектологију др Павел Ермаков, др Ирина Абакумова и др Ала Белоусова, округли сто са професорима са тематиком ”Публикација у Скопусу и WoS часописима: могућности и перспективе” где је том приликом представио и упознао професоре начин рада часописа IJCRSEE чији је оснивач само Удружење.

Иста тематика је одржана и у граду Таганрог као и радни састанак са директором испоставе овог одељења др Алберт Исаев. Том приликом председнк Удружења је представио Удружење, његове циљеве и будуће планове истог.

Након упознавања професора са Удружењем представио је и презентовао часопис чији је издавач Удружење.  Read more

1st International Conference on Multidisciplinary Studies, Northern Cyprus

У периоду од 19-20. Јуна 2017. године, председник Удружења Др Лазар Стошић и MSc Ирена Стошић учествовали су на 1st International Conference on Multidisciplinary Studies organized by the Anglo-American Publication, “Building Bridges between Interdisciplinary Research and Enterprise Needs.”, Northern Cyprus. Председник Удружења је том приликом био и председник конференције, чиме су организатори уважили значај самог Удружења које представља председник. Током пленарног излагања, председник Удружења је приказао кратку презентацију о Удружењу и часопису чији је издавач Удружење. Излагање је настављено са презентацијом ”The application of educational technology in higher education: students’ perceptions and their experiences ”.

4th World Conference on Computer Engineering (COMENG-2017) – Istanbul, Turkey

У периоду од 28-31. Августа 2017. године, председник Удружења Др Лазар Стошић је учествовао на 4th World Conference on Computer Engineering (COMENG-2017), у својству пленарног излагача по позиву на Bahcesehir University Besiktas Campus Istanbul, Turkey, http://www.awer-center.org/comeng/?page_id=54 . Конференцији су присуствовали професори са високошколских установа из 13 земаља. Том приликом, у уводном излагању, председник је представио Удружење и објаснио који су основни циљеви истог као и шта се све постигло од момента његовог оснивања. Након представљања Удружења уследила је кратка презентација о часопису чији је осниванч само Удружење.  Излагање је настављено са презентацијом ”Does the use of ict enable easier, faster and better acquiring of knowledge?”.

Часопис IJCRSEE категорисан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Часопис International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE)чији је издавач Удружење је категорисан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Категоризацију М53 је добио за:

 • друштвене науке за 2015. и 2016. годину – психологија, педагогија, андрагогија и специјално васпитање
 • електронику, телекомуникације и информационе технологије за 2015. и 2016. годину

Више информација можете наћи на линку категоризацiјa домаћих часописа при Министарству просвете, науке и технолошког развоја link…

Изашао нови број часописа IJCRSEE Volume 5 Issue 1

Дана 20.06.2017. изашао је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 15 рецензираних радова професора високошколских установа широм света од чега чине 13 оригиналних радова. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа https://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/4

Одржана годишња седница Скупштине

Дана 10.04.2017. године успешно је одржана пета седница Скупштине Удружења за развој науке, инжењерства и образовања која је одржана у малој сали Скупштине града Врања. Седници су присуствовали професори са високошколских установа: Филозофски факултет – Скопље, Педагошки факултет – Врање, Висока школа примењених студија из Врања, Висока школа за васпитаче струковних студија Гњилане у Бујановцу, Висока школа за васпитаче струковних студија из Алексинца као и колеге из основних школа и других институција.

Позив за Годишњу Скупштину Удружења за развој науке, инжењерства и образовања

На основу члана 9. става 5. Статута Удружења за развој науке, инжењерства и образовања сазивам пету седницу Скупштине за понедељак 10.04.2017. године са почетком у 17.00 часова која ће се одржати у просторијама општине града Врања – мала сала Скупштине града и за исту предлажем следећи

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 1. Избор радног председништва
  2. Избор записничара и 2 оверивача записника
  3. Усвајање записника са четврте седнице Скупштине
  4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем
  5. Разрешење органа Удружењa
  6. Избор председника, заменика председника, Управног одбора и Надзорног одбора
  7. Предлог годишњег програма рада за 2017. годину
  8. Текућа питања

 

Председник Удружења
Др Лазар Стошић, проф.

1st Anglo – American Conference on Multi-Disciplinary Studies 19-20 June 2017 Girne, North Cyprus

Часопис IJCRSEE чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања као партнер учествује у организовању конференције – 1st Anglo – American Conference on Multi-Disciplinary Studies  која ће се одржати 19-20 јуна 2017. године у граду Гирне, Северни Кипар. Позивају се сви заинтересовани чланови да узму учешће у реализацији ове конфенрециje.

1 3 4 5