ОДРЖАНА IX ГОДИШЊА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Дана 22.05.2021. године успешно је одржана девета седница Скупштине Удружења за развој науке, инжењерства и образовања. Седници су присуствовали професори са високошколских установа као и колеге из других институција. Записник са IX седнице Скупштине

ГОДИШЊА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ НАУКЕ, ИНЖЕЊЕРСТВА И ОБРАЗОВАЊА

На основу члана 9. става 5. Статута Удружења за развој науке, инжењерства и образовања сазивам девету седницу Скупштине за суботу 22.05.2021. године са почетком у 17.00 часова која ће се одржати преко Zoom апликације, и за исту предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

  1. Усвајање записника са осме седнице Скупштине
  2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем и завршним рачуном за 2020. годину
  3. Предлог годишњег програма рада за 2021. годину
  4. Текућа питања

 

 Председник Удружења

 Доц. др Лазар Стошић