1st International Conference on Multidisciplinary Studies, Northern Cyprus

У периоду од 19-20. Јуна 2017. године, председник Удружења Др Лазар Стошић и MSc Ирена Стошић учествовали су на 1st International Conference on Multidisciplinary Studies organized by the Anglo-American Publication, “Building Bridges between Interdisciplinary Research and Enterprise Needs.”, Northern Cyprus. Председник Удружења је том приликом био и председник конференције, чиме су организатори уважили значај самог Удружења које представља председник. Током пленарног излагања, председник Удружења је приказао кратку презентацију о Удружењу и часопису чији је издавач Удружење. Излагање је настављено са презентацијом ”The application of educational technology in higher education: students’ perceptions and their experiences ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *