ОДРЖАНА XI ГОДИШЊА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Дана 26.05.2023. године успешно је одржана једанаеста седница Скупштине Удружења за развој науке, инжењерства и образовања. Седници су присуствовали професори са високошколских установа као и колеге из других институција. Записник са XI седнице Скупштине

ГОДИШЊА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ НАУКЕ, ИНЖЕЊЕРСТВА И ОБРАЗОВАЊА

На основу члана 9. става 5. Статута Удружења за развој науке, инжењерства и образовања сазивам једанаесту седницу Скупштине за четвртак 26.05.2023. године са почетком у 18.00 часова која ће се одржати у просторији Педагошког факултета у Врању, и за исту предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

  1. Усвајање записника са десете седнице Скупштине
  2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем и завршним рачуном за 2022. годину
  3. Предлог годишњег програма рада за 2023. годину
  4. Информација о одлуци Одсека за развој научно истраживачких кадрова, Сектора за науку, Министарства науке, технолошког развоја и иновације
  5. Разматрање о даљем раду Удружења и раду часописа
  6. Текућа питања

 

  Председник Удружења

            Др Лазар Стошић, ванр. проф.

ПУБЛИКОВАН НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА IJCRSEE VOLUME 11 ISSUE 1 2023.

Дана 20.04.2023. публикован је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 13 рецензираних радова професора високошколских установа широм света. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа https://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/29