ОДРЖАНА XI ГОДИШЊА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Дана 26.05.2023. године успешно је одржана једанаеста седница Скупштине Удружења за развој науке, инжењерства и образовања. Седници су присуствовали професори са високошколских установа као и колеге из других институција.

ГОДИШЊА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ НАУКЕ, ИНЖЕЊЕРСТВА И ОБРАЗОВАЊА

На основу члана 9. става 5. Статута Удружења за развој науке, инжењерства и образовања сазивам једанаесту седницу Скупштине за четвртак 26.05.2023. године са почетком у 18.00 часова која ће се одржати у просторији Педагошког факултета у Врању, и за исту предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 1. Усвајање записника са десете седнице Скупштине
 2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем и завршним рачуном за 2022. годину
 3. Предлог годишњег програма рада за 2023. годину
 4. Информација о одлуци Одсека за развој научно истраживачких кадрова, Сектора за науку, Министарства науке, технолошког развоја и иновације
 5. Разматрање о даљем раду Удружења и раду часописа
 6. Текућа питања

 

  Председник Удружења

            Др Лазар Стошић, ванр. проф.

ПУБЛИКОВАН НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА IJCRSEE VOLUME 11 ISSUE 1 2023.

Дана 20.04.2023. публикован је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 13 рецензираних радова професора високошколских установа широм света. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа https://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/29

 

ПУБЛИКОВАН НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА IJCRSEE VOLUME 10 ISSUE 3 2022.

Дана 20.12.2022. публикован је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 18 рецензираних радова професора високошколских установа широм света. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа https://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/28

 

ЧАСОПИС IJCRSEE КАТЕГОРИСАН ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

Часопис International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је издавач Удружење је категорисан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Категоризацију М51 је добио за:

 • друштвене науке – психологија, педагогија, андрагогија и специјално васпитање

Категоризацију М24 је добио за:

 • електронику, телекомуникације и информационе технологије.

Више информација можете наћи на линку категоризацiјa домаћих часописа при Министарству просвете, науке и технолошког развоја link…

ПУБЛИКОВАН НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА IJCRSEE VOLUME 10 ISSUE 2 2022.

Дана 31.08.2022. публикован је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 19 рецензираних радова професора високошколских установа широм света. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа https://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/27 

Успешно потписан Уговор о сарадњи са Великотрновским универзитом ”Св. Ћирило и Методије”, Велико Трново, Бугарска

Обавештавамо све чланове да је успешно потписан Уговор о сарадњи између Великотрновског универзитета ”Св. Ћирило и Методије”, Велико Трново, Бугарска – https://www.uni-vt.bg/bul/, кога представља Ректор проф. Др Христо Бонџолов и Удружења за развој науке, инжењерства и образовања, кога представља председник проф. Др Лазар Стошић. Овим уговором је настављена дугогодишња сарадња у циљу креирања и реализације истраживања, у развоју и објављивању резултата научних истраживања из области науке, инжењерства и образовања као и осталих питања која су везана са циљем и задацима рада самог Удружења.

ОДРЖАНА X ГОДИШЊА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Дана 29.04.2022. године успешно је одржана десета седница Скупштине Удружења за развој науке, инжењерства и образовања. Седници су присуствовали професори са високошколских установа као и колеге из других институција. Записник са X седнице Скупштине

ПУБЛИКОВАН НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА IJCRSEE VOLUME 10 ISSUE 1 2022.

Дана 20.04.2022. публикован је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 11 рецензираних радова професора високошколских установа широм света. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа https://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/26

ГОДИШЊА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ НАУКЕ, ИНЖЕЊЕРСТВА И ОБРАЗОВАЊА

На основу члана 9. става 5. Статута Удружења за развој науке, инжењерства и образовања сазивам десету седницу Скупштине за петак 29.04.2022. године са почетком у 18.30 часова која ће се одржати у просторији Педагошког факултета у Врању, и за исту предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 1. Усвајање записника са девете седнице Скупштине
 2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем и завршним рачуном за 2021. годину
 3. Предлог годишњег програма рада за 2022. годину
 4. Предлог одлуке о склапању Уговора о сарадњи са Универзитетом Привредна Академија из Новог Сада
 5. Предлог одлуке о склапању Уговора o сарадњи са Универзитетом у Великом Трнову „Свети Кирило и Методије“, Бугарска
 6. Предлог одлуке о пуномоћју Управног одбора да може да потпише уговор о сарадњи са другим универзитетима и институцијама
 7. Предлог одлуке о пријему нових чланова као и престанак чланства у Удружењу због дуже неактивности чланова
 8. Текућа питања

 Председник Управног Одбора

 др Лазар Стошић, ванр. проф.

1 2 3 5