Одржана VI годишња седница Скупштине

Дана 21.04.2018. године успешно је одржана шеста седница Скупштине Удружења за развој науке, инжењерства и образовања која је заказана у малој сали Скупштине града Врања. Седници су присуствовали професори са високошколских установа: Филозофски факултет – Скопље, Педагошки факултет – Врање, Висока школа за васпитаче струковних студија из Алексинца, Висока школа академских студија Доситеј из Београда, Висока школа за васпитаче струковних студија Гњилане у Бујановцу као и колеге из основних школа и других институција. Записник са  VI сединице Скупштине

Read more

Посета Великотрновском Универзитету „Св. Ћирило и Св. Методије“

У оквиру међународне сарадње, у школској 2016/2017. години, реализован је пројекат „Компаративни аспекти педагошке припреме студената – будућих васпитача на примеру Великотрновског Универзитета „Св. Ћирило и Св. Методије“ и Високе школе за васпитаче струковних студија у Алексинцу“. Научни, једногодишњи пројекат је одобрен од стране бугарске Владе. Резултати Пројекта су представљени научној и стручној јавности на Округлом столу Великотрновског Универзитета, у филијали Враца, 22. 23. и 24. новембра 2017. године, у коме је учествовала и др Соња Величковић.Излагањем на тему Иницијално образовање просветних радника и њихова припремљеност за инклузивно oбразовање http://media.vsvaspitacka.edu.rs/2018/02/Sbornik_Topolska_s_korica.pdf, посебно je истакла: «да увођење предмета који би подржавао концепт инклузивног образовања на свим високообразоввним институцијама у великој мери би значило и бољу припремљеност будућих васпитача, учитеља и наставника за наставну праксу и наставну стварност које их очекују, те да креатори нових образовних политика треба да се усредсреде на потпуну имплементацију инклузивне образовне праксе, на њено стално унапређивање, али и на системско и континуирано пружање подршке свим актерима у том образовном процесу: запосленима у високообразовним институцијама, школама, родитељима, запосленима у школским управама, запосленима у јединицама локалних самоуправа…» Read more

Изашао нови број часописа IJCRSEE Volume 6 Issue 1

Дана 20.04.2018. изашао је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 9 рецензираних радова професора високошколских установа широм света од чега чине 7 оригиналних радова. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа
https://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/2

Позив за Годишњу Скупштину Удружења за развој науке, инжењерства и образовања

На основу члана 9. става 5. Статута Удружења за развој науке, инжењерства и образовања сазивам шесту седницу Скупштине за суботу 21.04.2018. године са почетком у 17.00 часова која ће се одржати у просторијама општине града Врања – мала сала Скупштине града и за исту предлажем следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Усвајање записника са пете седнице Скупштине
  2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем
  3. Предлог годишњег програма рада за 2018. годину
  4. Разматрање захтева Руског Универзитета о суиздаваштву
  5. Текућа питања

Председник Удружења

Доц. др Лазар Стошић