ПУБЛИКОВАН НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА IJCRSEE VOLUME 9 ISSUE 1 2021.

Дана 20.04.2021. публикован је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 11 рецензираних радова професора високошколских установа широм света од чега чине 10 оригиналних рада и 1 прегледни чланак. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа https://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/23