ОДРЖАНА X ГОДИШЊА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Дана 29.04.2022. године успешно је одржана десета седница Скупштине Удружења за развој науке, инжењерства и образовања. Седници су присуствовали професори са високошколских установа као и колеге из других институција. Записник са X седнице Скупштине

ПУБЛИКОВАН НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА IJCRSEE VOLUME 10 ISSUE 1 2022.

Дана 20.04.2022. публикован је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 11 рецензираних радова професора високошколских установа широм света. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа https://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/26

ГОДИШЊА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ НАУКЕ, ИНЖЕЊЕРСТВА И ОБРАЗОВАЊА

На основу члана 9. става 5. Статута Удружења за развој науке, инжењерства и образовања сазивам десету седницу Скупштине за петак 29.04.2022. године са почетком у 18.30 часова која ће се одржати у просторији Педагошког факултета у Врању, и за исту предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

  1. Усвајање записника са девете седнице Скупштине
  2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем и завршним рачуном за 2021. годину
  3. Предлог годишњег програма рада за 2022. годину
  4. Предлог одлуке о склапању Уговора о сарадњи са Универзитетом Привредна Академија из Новог Сада
  5. Предлог одлуке о склапању Уговора o сарадњи са Универзитетом у Великом Трнову „Свети Кирило и Методије“, Бугарска
  6. Предлог одлуке о пуномоћју Управног одбора да може да потпише уговор о сарадњи са другим универзитетима и институцијама
  7. Предлог одлуке о пријему нових чланова као и престанак чланства у Удружењу због дуже неактивности чланова
  8. Текућа питања

 Председник Управног Одбора

 др Лазар Стошић, ванр. проф.