ОДРЖАНА VIII ГОДИШЊА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Дана 11.07.2020. године успешно је одржана осма седница Скупштине Удружења за развој науке, инжењерства и образовања. Седници су присуствовали професори са високошколских установа као и колеге из других институција. Записник са VIII седнице Скупштине

Picture
« of 2 »

Обавештење

Због ванредне ситуације и забране окупљања у затвореном простору седница Скупштине ће се одржати преко Zoom апликације. Сви чланови ће благовремено добити позив и параметре да истој присуствују.

ГОДИШЊА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ НАУКЕ, ИНЖЕЊЕРСТВА И ОБРАЗОВАЊА

На основу члана 9. става 5. Статута Удружења за развој науке, инжењерства и образовања сазивам осму седницу Скупштине за суботу 11.07.2020. године са почетком у 17.00 часова која ће се одржати у просторијама Педагошког факултета у Врању, и за исту предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 1. Избор радног председништва
 2. Избор записничара и 2 оверивача записника
 3. Усвајање записника са седме седнице Скупштине
 4. Констатација о истеку мандата органа Удружења
 5. Избор председника, заменика председника, Управног одбора и Надзорног одбора
 6. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем и завршним рачуном за 2019. годину
 7. Предлог годишњег програма рада за 2020. годину
 8. Усвајање измене и допуне Статута
 9. Текућа питања

 

Молимо чланове да дођу у што већем броју како би у заједничком разговору дошли до што квалитетнијих решења.

 

 Председник Удружења

 Доц. др Лазар Стошић

ИЗАШАО НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА IJCRSEE VOLUME 8 ISSUE 1 2020.

Дана 20.04.2020. изашао је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 8 рецензираних радова професора високошколских установа широм света од чега чине 6 оригиналних рада, 2 прегледна чланка. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/17

ИЗАШАО НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА IJCRSEE VOLUME 7 ISSUE 3 2019.

Дана 20.12.2019. изашао је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 8 рецензираних радова професора високошколских установа широм света од чега чине 6 оригиналних рада, 1 Case Study и 1 Book review. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа
http://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/16

ЧАСОПИС IJCRSEE КАТЕГОРИСАН ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

Часопис International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је издавач Удружење је категорисан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Категоризацију М52 је добио за:

 • друштвене науке – психологија, педагогија, андрагогија и специјално васпитање и
 • електронику, телекомуникације и информационе технологије.

Више информација можете наћи на линку категоризацiјa домаћих часописа при Министарству просвете, науке и технолошког развоја link…

ИЗАШАО НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА IJCRSEE VOLUME 7 ISSUE 2 2019.

Дана 31.08.2019. изашао је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 10 рецензираних радова професора високошколских установа широм света од чега чине 9 оригиналних рада и 1 прегледни чланак. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа
http://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/15

Обновљен Уговор о пословно техничкој сарадњи са Филозофским факултетом из Скопља

После дугогодишње успешне сарадње продужен је Уговор о пословно техничкој сарадњи са Филозофским факултетом из Скопља.

Предмет Уговора је сарадња између Филозофског факултета из Скопља и Удружења за развој науке, инжењерства и образовања и састоји се:

 • у креирању и реализацији истраживања, образовних и научних пројеката у глобалном научном и образовном окружењу;
 • на усавршавању и преквалификацији наставног особља;
 • у креирању додатних образовних програма за одрасле о проблемима образовања и науке;
 • у развоју и објављивању резултата научних истраживања из области науке, инжењерства и образовања.

Списак области сарадње може се проширити или смањити.

ИЗАШАО НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА IJCRSEE VOLUME 7 ISSUE 1 2019.

Дана 20.04.2019. изашао је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 13 рецензираних радова професора високошколских установа широм света од чега чине 11 оригиналних рада и 2 прегледна чланка. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа
https://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/1

ОДРЖАНА VII ГОДИШЊА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Дана 13.04.2019. године успешно је одржана седма седница Скупштине Удружења за развој науке, инжењерства и образовања која је заказана у малој сали Скупштине града Врања. Седници су присуствовали професори са високошколских установа: Филозофски факултет – Скопље, Педагошки факултет – Врање, Висока школа за васпитаче струковних студија из Алексинца, Висока школа за васпитаче струковних студија Гњилане у Бујановцу као и колеге из других институција. Записник са  VII сединице Скупштине

1
« of 45 »
1 2 3 4 5