Посета Јужно Западном Универзитету ”Неофит Рилски” у Благоевграду, Бугарска

У периоду од 28.02.-01.03. Mарта 2019. године, председник Удружења је по позиву професора са Јужно Западног Универзитета ”Неофит Рилски” у Благоевграду, Бугарска посетио исти и у оквиру пројекта „Digital Media Literacy in the Context of a “Knowledge Society”: state and challenges“ одржао предавања на тему „Digitization, Digital skills and New Media“. Касније је имао разговор са деканом Филозофског факултета проф. др Борисом Мановом и професорима тог Универзитета. Том приликом представио је и промовисао часопис чији је издавач Удружење и позвао присутне да пријаве своја истраживања у часопису ради остваривања даље сарадње између њиховог Универзитета и самог Удружења.

Часопис IJCRSEE индексиран у CyberLeninka

Обавештавамо све чланове Удружења, ауторе радова и заинтересоване да је часопис International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је издавач Удружење индексиран у CyberLeninka – Руска научна електронска библиотека изграђена на концепту отвореног приступа. Више о томе на линку CyberLeninka

Изашао нови број часописа IJCRSEE Volume 6 Issue 3 2018.

Дана 20.12.2018. изашао је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 7 рецензираних радова професора високошколских установа широм света од чега чине 6 оригиналних радова. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа https://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/10

Изашао нови број часописа IJCRSEE Volume 6 Issue 2

Дана 20.08.2018. изашао је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 10 рецензираних радова професора високошколских установа широм света од чега чине 8 оригиналних радова. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа
https://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/1

Одржана VI годишња седница Скупштине

Дана 21.04.2018. године успешно је одржана шеста седница Скупштине Удружења за развој науке, инжењерства и образовања која је заказана у малој сали Скупштине града Врања. Седници су присуствовали професори са високошколских установа: Филозофски факултет – Скопље, Педагошки факултет – Врање, Висока школа за васпитаче струковних студија из Алексинца, Висока школа академских студија Доситеј из Београда, Висока школа за васпитаче струковних студија Гњилане у Бујановцу као и колеге из основних школа и других институција. Записник са  VI сединице Скупштине

Read more

Посета Великотрновском Универзитету „Св. Ћирило и Св. Методије“

У оквиру међународне сарадње, у школској 2016/2017. години, реализован је пројекат „Компаративни аспекти педагошке припреме студената – будућих васпитача на примеру Великотрновског Универзитета „Св. Ћирило и Св. Методије“ и Високе школе за васпитаче струковних студија у Алексинцу“. Научни, једногодишњи пројекат је одобрен од стране бугарске Владе. Резултати Пројекта су представљени научној и стручној јавности на Округлом столу Великотрновског Универзитета, у филијали Враца, 22. 23. и 24. новембра 2017. године, у коме је учествовала и др Соња Величковић.Излагањем на тему Иницијално образовање просветних радника и њихова припремљеност за инклузивно oбразовање http://media.vsvaspitacka.edu.rs/2018/02/Sbornik_Topolska_s_korica.pdf, посебно je истакла: «да увођење предмета који би подржавао концепт инклузивног образовања на свим високообразоввним институцијама у великој мери би значило и бољу припремљеност будућих васпитача, учитеља и наставника за наставну праксу и наставну стварност које их очекују, те да креатори нових образовних политика треба да се усредсреде на потпуну имплементацију инклузивне образовне праксе, на њено стално унапређивање, али и на системско и континуирано пружање подршке свим актерима у том образовном процесу: запосленима у високообразовним институцијама, школама, родитељима, запосленима у школским управама, запосленима у јединицама локалних самоуправа…» Read more

Изашао нови број часописа IJCRSEE Volume 6 Issue 1

Дана 20.04.2018. изашао је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 9 рецензираних радова професора високошколских установа широм света од чега чине 7 оригиналних радова. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа
https://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/2

Позив за Годишњу Скупштину Удружења за развој науке, инжењерства и образовања

На основу члана 9. става 5. Статута Удружења за развој науке, инжењерства и образовања сазивам шесту седницу Скупштине за суботу 21.04.2018. године са почетком у 17.00 часова која ће се одржати у просторијама општине града Врања – мала сала Скупштине града и за исту предлажем следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Усвајање записника са пете седнице Скупштине
  2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем
  3. Предлог годишњег програма рада за 2018. годину
  4. Разматрање захтева Руског Универзитета о суиздаваштву
  5. Текућа питања

Председник Удружења

Доц. др Лазар Стошић

Обавештење о повећању броја свесака по години за часопис чији је издавач Удружење

Због великог интересовања и приспелих радова за часопис International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је издавач Удружење, Управни одбор Удружења за развој науке, инжењерства и образовања на седници одржаној дана 16.01.2018. године донео је одлуку о повећању броју свесака са два на три броја годишње тако да ће часопис International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) од 2018. године излазити три пута годишње и то Априла, Августа и Децембра.

Изашао нови број часописа IJCRSEE Volume 5 Issue 2

Дана 20.12.2017. изашао је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 14 рецензираних радова професора високошколских установа широм света од чега чине 9 оригиналних радова. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа
https://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/3

1 2 3 4