ГОДИШЊА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ НАУКЕ, ИНЖЕЊЕРСТВА И ОБРАЗОВАЊА

На основу члана 9. става 5. Статута Удружења за развој науке, инжењерства и образовања сазивам десету седницу Скупштине за петак 29.04.2022. године са почетком у 18.30 часова која ће се одржати у просторији Педагошког факултета у Врању, и за исту предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 1. Усвајање записника са девете седнице Скупштине
 2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем и завршним рачуном за 2021. годину
 3. Предлог годишњег програма рада за 2022. годину
 4. Предлог одлуке о склапању Уговора о сарадњи са Универзитетом Привредна Академија из Новог Сада
 5. Предлог одлуке о склапању Уговора o сарадњи са Универзитетом у Великом Трнову „Свети Кирило и Методије“, Бугарска
 6. Предлог одлуке о пуномоћју Управног одбора да може да потпише уговор о сарадњи са другим универзитетима и институцијама
 7. Предлог одлуке о пријему нових чланова као и престанак чланства у Удружењу због дуже неактивности чланова
 8. Текућа питања

 Председник Управног Одбора

 др Лазар Стошић, ванр. проф.

ЧАСОПИС IJCRSEE КАТЕГОРИСАН ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

Часопис International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је издавач Удружење је категорисан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Категоризацију М51 је добио за:

 • друштвене науке – психологија, педагогија, андрагогија и специјално васпитање

Категоризацију М24 је добио за:

 • електронику, телекомуникације и информационе технологије.

Више информација можете наћи на линку категоризацiјa домаћих часописа при Министарству просвете, науке и технолошког развоја link…

ПУБЛИКОВАН НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА IJCRSEE VOLUME 9 ISSUE 3 2021.

Дана 20.12.2021. публикован је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 9 рецензираних радова професора високошколских установа широм света од чега чине 7 оригиналних рада и 2 прегледнa чланкa. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа https://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/25

ГОДИШЊА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ НАУКЕ, ИНЖЕЊЕРСТВА И ОБРАЗОВАЊА

На основу члана 9. става 5. Статута Удружења за развој науке, инжењерства и образовања сазивам девету седницу Скупштине за суботу 22.05.2021. године са почетком у 17.00 часова која ће се одржати преко Zoom апликације, и за исту предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 1. Усвајање записника са осме седнице Скупштине
 2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем и завршним рачуном за 2020. годину
 3. Предлог годишњег програма рада за 2021. годину
 4. Текућа питања

 

 Председник Удружења

 Доц. др Лазар Стошић

ПУБЛИКОВАН НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА IJCRSEE VOLUME 9 ISSUE 1 2021.

Дана 20.04.2021. публикован је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 11 рецензираних радова професора високошколских установа широм света од чега чине 10 оригиналних рада и 1 прегледни чланак. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа https://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/23

ИЗАШАО НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА IJCRSEE VOLUME 8 ISSUE 2 2020.

Дана 31.08.2020. изашао је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 11 рецензираних радова професора високошколских установа широм света од чега чине 8 оригиналних рада и 3 прегледна чланка. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/20

International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) одабран за укључивање у Web of Science

Велико нам је задовољство да вас обавестимо да је часопис International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) одабран за укључивање у Web of Science.

Чланци објављени после 1. Јануара 2018. биће укључени у:

Emerging Sources Citation Index (ESCI)

ОДРЖАНА VIII ГОДИШЊА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Дана 11.07.2020. године успешно је одржана осма седница Скупштине Удружења за развој науке, инжењерства и образовања. Седници су присуствовали професори са високошколских установа као и колеге из других институција. Записник са VIII седнице Скупштине

Picture
« of 2 »

Обавештење

Због ванредне ситуације и забране окупљања у затвореном простору седница Скупштине ће се одржати преко Zoom апликације. Сви чланови ће благовремено добити позив и параметре да истој присуствују.

1 2 3 4 5