ГОДИШЊА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ НАУКЕ, ИНЖЕЊЕРСТВА И ОБРАЗОВАЊА

На основу члана 9. става 5. Статута Удружења за развој науке, инжењерства и образовања сазивам осму седницу Скупштине за суботу 11.07.2020. године са почетком у 17.00 часова која ће се одржати у просторијама Педагошког факултета у Врању, и за исту предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

  1. Избор радног председништва
  2. Избор записничара и 2 оверивача записника
  3. Усвајање записника са седме седнице Скупштине
  4. Констатација о истеку мандата органа Удружења
  5. Избор председника, заменика председника, Управног одбора и Надзорног одбора
  6. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем и завршним рачуном за 2019. годину
  7. Предлог годишњег програма рада за 2020. годину
  8. Усвајање измене и допуне Статута
  9. Текућа питања

 

Молимо чланове да дођу у што већем броју како би у заједничком разговору дошли до што квалитетнијих решења.

 

 Председник Удружења

 Доц. др Лазар Стошић

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *