Обновљен Уговор о пословно техничкој сарадњи са Филозофским факултетом из Скопља

После дугогодишње успешне сарадње продужен је Уговор о пословно техничкој сарадњи са Филозофским факултетом из Скопља.

Предмет Уговора је сарадња између Филозофског факултета из Скопља и Удружења за развој науке, инжењерства и образовања и састоји се:

  • у креирању и реализацији истраживања, образовних и научних пројеката у глобалном научном и образовном окружењу;
  • на усавршавању и преквалификацији наставног особља;
  • у креирању додатних образовних програма за одрасле о проблемима образовања и науке;
  • у развоју и објављивању резултата научних истраживања из области науке, инжењерства и образовања.

Списак области сарадње може се проширити или смањити.

ИЗАШАО НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА IJCRSEE VOLUME 7 ISSUE 1 2019.

Дана 20.04.2019. изашао је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 13 рецензираних радова професора високошколских установа широм света од чега чине 11 оригиналних рада и 2 прегледна чланка. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа
https://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/1

ОДРЖАНА VII ГОДИШЊА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Дана 13.04.2019. године успешно је одржана седма седница Скупштине Удружења за развој науке, инжењерства и образовања која је заказана у малој сали Скупштине града Врања. Седници су присуствовали професори са високошколских установа: Филозофски факултет – Скопље, Педагошки факултет – Врање, Висока школа за васпитаче струковних студија из Алексинца, Висока школа за васпитаче струковних студија Гњилане у Бујановцу као и колеге из других институција. Записник са  VII сединице Скупштине

1
« of 45 »

Годишња скупштина Удружења за развој науке, инжењерства и образовања

На основу члана 9. става 5. Статута Удружења за развој науке, инжењерства и oбразовања сазивам седму седницу Скупштине за суботу 13.04.2019. године са почетком у 17.00 часова која ће се одржати у просторијама општине града Врања – мала сала Скупштине града и за исту предлажем следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Усвајање записника са шесте седнице Скупштине
  2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем
  3. Предлог годишњег програма рада за 2019. годину
  4. Текућа питања

Молимо чланове да дођу у што већем броју како би у заједничком разговору дошли до што квалитетнијих решења.

Председник Удружења

Доц. др Лазар Стошић

Посета Јужно Западном Универзитету ”Неофит Рилски” у Благоевграду, Бугарска

У периоду од 28.02.-01.03. Mарта 2019. године, председник Удружења је по позиву професора са Јужно Западног Универзитета ”Неофит Рилски” у Благоевграду, Бугарска посетио исти и у оквиру пројекта „Digital Media Literacy in the Context of a “Knowledge Society”: state and challenges“ одржао предавања на тему „Digitization, Digital skills and New Media“. Касније је имао разговор са деканом Филозофског факултета проф. др Борисом Мановом и професорима тог Универзитета. Том приликом представио је и промовисао часопис чији је издавач Удружење и позвао присутне да пријаве своја истраживања у часопису ради остваривања даље сарадње између њиховог Универзитета и самог Удружења.

Часопис IJCRSEE индексиран у CyberLeninka

Обавештавамо све чланове Удружења, ауторе радова и заинтересоване да је часопис International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је издавач Удружење индексиран у CyberLeninka – Руска научна електронска библиотека изграђена на концепту отвореног приступа. Више о томе на линку CyberLeninka

Изашао нови број часописа IJCRSEE Volume 6 Issue 3 2018.

Дана 20.12.2018. изашао је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 7 рецензираних радова професора високошколских установа широм света од чега чине 6 оригиналних радова. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа https://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/10

Изашао нови број часописа IJCRSEE Volume 6 Issue 2

Дана 20.08.2018. изашао је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 10 рецензираних радова професора високошколских установа широм света од чега чине 8 оригиналних радова. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа
https://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/1

Одржана VI годишња седница Скупштине

Дана 21.04.2018. године успешно је одржана шеста седница Скупштине Удружења за развој науке, инжењерства и образовања која је заказана у малој сали Скупштине града Врања. Седници су присуствовали професори са високошколских установа: Филозофски факултет – Скопље, Педагошки факултет – Врање, Висока школа за васпитаче струковних студија из Алексинца, Висока школа академских студија Доситеј из Београда, Висока школа за васпитаче струковних студија Гњилане у Бујановцу као и колеге из основних школа и других институција. Записник са  VI сединице Скупштине

Read more

Посета Великотрновском Универзитету „Св. Ћирило и Св. Методије“

У оквиру међународне сарадње, у школској 2016/2017. години, реализован је пројекат „Компаративни аспекти педагошке припреме студената – будућих васпитача на примеру Великотрновског Универзитета „Св. Ћирило и Св. Методије“ и Високе школе за васпитаче струковних студија у Алексинцу“. Научни, једногодишњи пројекат је одобрен од стране бугарске Владе. Резултати Пројекта су представљени научној и стручној јавности на Округлом столу Великотрновског Универзитета, у филијали Враца, 22. 23. и 24. новембра 2017. године, у коме је учествовала и др Соња Величковић.Излагањем на тему Иницијално образовање просветних радника и њихова припремљеност за инклузивно oбразовање http://media.vsvaspitacka.edu.rs/2018/02/Sbornik_Topolska_s_korica.pdf, посебно je истакла: «да увођење предмета који би подржавао концепт инклузивног образовања на свим високообразоввним институцијама у великој мери би значило и бољу припремљеност будућих васпитача, учитеља и наставника за наставну праксу и наставну стварност које их очекују, те да креатори нових образовних политика треба да се усредсреде на потпуну имплементацију инклузивне образовне праксе, на њено стално унапређивање, али и на системско и континуирано пружање подршке свим актерима у том образовном процесу: запосленима у високообразовним институцијама, школама, родитељима, запосленима у школским управама, запосленима у јединицама локалних самоуправа…» Read more

1 2 3 4 5