ПУБЛИКОВАН НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА IJCRSEE VOLUME 9 ISSUE 3 2021.

Дана 20.12.2021. публикован је нови број часописа International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је оснивач Удружење за развој науке, инжењерства и образовања. Часопис садржи 9 рецензираних радова професора високошколских установа широм света од чега чине 7 оригиналних рада и 2 прегледнa чланкa. Више информација о новом броју можете наћи на сајту часописа https://www.ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/issue/view/25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *