Годишња скупштина Удружења за развој науке, инжењерства и образовања

На основу члана 9. става 5. Статута Удружења за развој науке, инжењерства и oбразовања сазивам седму седницу Скупштине за суботу 13.04.2019. године са почетком у 17.00 часова која ће се одржати у просторијама општине града Врања – мала сала Скупштине града и за исту предлажем следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Усвајање записника са шесте седнице Скупштине
  2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем
  3. Предлог годишњег програма рада за 2019. годину
  4. Текућа питања

Молимо чланове да дођу у што већем броју како би у заједничком разговору дошли до што квалитетнијих решења.

Председник Удружења

Доц. др Лазар Стошић

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *