Посета Великотрновском Универзитету „Св. Ћирило и Св. Методије“

У оквиру међународне сарадње, у школској 2016/2017. години, реализован је пројекат „Компаративни аспекти педагошке припреме студената – будућих васпитача на примеру Великотрновског Универзитета „Св. Ћирило и Св. Методије“ и Високе школе за васпитаче струковних студија у Алексинцу“. Научни, једногодишњи пројекат је одобрен од стране бугарске Владе. Резултати Пројекта су представљени научној и стручној јавности на Округлом столу Великотрновског Универзитета, у филијали Враца, 22. 23. и 24. новембра 2017. године, у коме је учествовала и др Соња Величковић.Излагањем на тему Иницијално образовање просветних радника и њихова припремљеност за инклузивно oбразовање http://media.vsvaspitacka.edu.rs/2018/02/Sbornik_Topolska_s_korica.pdf, посебно je истакла: «да увођење предмета који би подржавао концепт инклузивног образовања на свим високообразоввним институцијама у великој мери би значило и бољу припремљеност будућих васпитача, учитеља и наставника за наставну праксу и наставну стварност које их очекују, те да креатори нових образовних политика треба да се усредсреде на потпуну имплементацију инклузивне образовне праксе, на њено стално унапређивање, али и на системско и континуирано пружање подршке свим актерима у том образовном процесу: запосленима у високообразовним институцијама, школама, родитељима, запосленима у школским управама, запосленима у јединицама локалних самоуправа…»

IMG 1910
« of 56 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *