Обавештење о повећању броја свесака по години за часопис чији је издавач Удружење

Због великог интересовања и приспелих радова за часопис International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је издавач Удружење, Управни одбор Удружења за развој науке, инжењерства и образовања на седници одржаној дана 16.01.2018. године донео је одлуку о повећању броју свесака са два на три броја годишње тако да ће часопис International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) од 2018. године излазити три пута годишње и то Априла, Августа и Децембра.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *