Органи и тела

 Lazar Stosic Председник Удружења – доц. др Лазар Стошић

E-mail: predsednik@urnio.org.rs

Заменик председника – др Соња Величковић

 

Органе Удружења чине Скупштина, Управни и Надзорни одбор.

Скупштину Удружења чине сви њени чланови и иста се састаје једанпут годишње.

Управни одбор је трочлани. Исти руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева.

Управни одбор чине:

  • доц. др Лазар Стошић, председник Управног одбора,
  • др Соња Величковић, професор струковних студија
  • доц. др Биљана Новковић-Цветковић

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења. Чланови Надзорног одбора су:

  • Ван. проф. др Драгана Станојевић
  • Данијела Митровић, дипл. економиста