О нама

Удружење за развој науке, инжењерства и образовања – УРНИО је невладино и непрофитно удружење научних и просветних радника, инжењера и истраживача.

Основано је са циљем да њени чланови и друга лица дају допринос развоју науке, инжењерства и образовања. Основано је дана 14.04.2013. године у Врању, Република Србија на иницијативи оснивача:

  • Доцент др Лазар Стошић, Председник Удружења
  • др Соња Величковић, професор Високе школе за васпитаче из Алексинца и
  • др Анета Баракоска, професор Филозофског факултета из Скопља.

На оснивачкој седници извршен је избор председавајућег, задаци и циљеви Удружења, Статут, избор органа управљања и надзорног одбора, председника и заменика председника удружења.

Удружење је засновано на слободи удруживања и отворено за сарадњу са другим нучно-стручним, привредним и осталим организацијама и институцијама, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области науке, инжењерства и образовања који нису забрањени Уставом или законом.