Реформе у васпитно-образовном систему

На Филозофском факултету у Скопљу 15. маја 2014, године одржана је Научна конференција „Дани педагогије“ („Денови на педагогијата“) са темом „Реформе у васпитно-образовном систему Републике Македоније“(„Реформите во воспитно-образовниот систем во Република Македонија“). Скуп су отворили и поздравили проф. др Анета Баракоска, руководилац Института за педагогију, проф. др Горан Ајдински, декан Филозофског факултета и проф. др Велимир Стојковски ректор универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу.

Чланови Удружења су узели активно учешће и присуствовали скупу. Скупу су присуствовали председник Удружења др Лазар Стошић, заменик председника мр Соња Величковић и др Милутин Ђуричковић.

img 0591

Након четири пленарна излагања прешло се на рад по сесијама, које су биле врло занимљиве и  подстицајне. Поред осталог, излагачи су расправљали о националним реформама васпитања и образовања, о резултатима болоњског процеса у високом школству, о менаџменту у образовању, о педагошким компетенцијама наставника, о мотивацији наставничке професије, о афирмацији стручности и компетенција, о предшколском образовању кроз холистички приступ и многим другим актуелним темама и проблемима из савременог друштва.

На овом интердисциплинарном скупу представљени су радови из различитих дисциплина, чије је подручје интересовања, пре свега, систем образовања и васпитања, али и друге педагошке теме од општег научног и стручног значаја. Међу бројним учесницима скупа били су др Лазар Стошић и мр Соња Величковић, професори Високе школе за васпитаче струковних студија у Алексинцу, који су имали заједнички рад на тему „Портфолио – предуслов предшколског образовања и васпитања“.

Скуп је протекао у доброј организацији домаћина и на високом професионалном нивоу.

img_0590
img_0591
img_0592
img_0593
img_0594
img_0595
img_0596
img_0597
img_0598
img_0599
img_0600
img_0601
img_0602
img_0603
img_0604
img_0605
img_0606
img_0607
img_0608
img_0609
img_0610
img_0611
img_0612
img_0613
img_0614
img_0615
img_0616
img_0617
img_0618
img_0619
img_0620
img_0621
img_0622
img_0623
img_0624
img_0625
img_0626
img_0627
img_0628
img_0629
img_0630
01/41 
start stop bwd fwd