Позив за Годишњу Скупштину Удружења за развој науке, инжењерства и образовања

На основу члана 9. става 5. Статута Удружења за развој науке, инжењерства и образовања сазивам пету седницу Скупштине за понедељак 10.04.2017. године са почетком у 17.00 часова која ће се одржати у просторијама општине града Врања - мала сала Скупштине града и за исту предлажем следећи

Д Н Е В Н И     Р Е Д

1. Избор радног председништва
2. Избор записничара и 2 оверивача записника
3. Усвајање записника са четврте седнице Скупштине
4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем
5. Разрешење органа Удружењa
6. Избор председника, заменика председника, Управног одбора и Надзорног одбора
7. Предлог годишњег програма рада за 2017. годину
8. Текућа питања

 

Председник Удружења
Др Лазар Стошић, проф.