ELSEVIER

Обавештавамо све чланове и ауторе да је часопис International journal of cognitive research in science, engineering and education (IJCRSEE) прихваћен од стране ELSEVIER и биће реферисан у SCOPUS индексној бази ELSEVIER издавача.