IJCRSEE прихваћен од стране CSAB - Scopus Content Selection and Advisory Board тима

Обавештавамо све чланове Удружења и ауторе радова да је часопис International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), чији је издавач Удружење, дана 21. Октобра 2016. године прошао све критеријуме CSAB - Scopus Content Selection and Advisory Board тима и да је исти предложио часопис за индексирање у SCOPUS базу.