Одржана годишња седница Скупштине

Дана 27.06.2016. године успешно је одржана четврта седница Скупштине Удружења за развој науке, инжењерства и образовања у Врању. Присутне чланове поздравио је председник Скупштине др Лазар Стошић и пожелео Скупштини успешан рад.

Седница је протекла у радној атмосфери где су донете одлуке о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2015. годину као и Годишњег програмa рада за 2016. годину.

Записник са четврте седнице Скупштине