Годишња скупштина Удружења за развој науке, инжењерства и образовања

На основу члана 9. става 5. Статута Удружења за развој науке, инжењерства и образовања сазивам четврту седницу скупштине за понедељак 27.06.2016. године са почетком у 18.00 часова која ће се одржати у просторијама у улици Први мај 18 и за исту предлажем следећи

ДНЕВНИ   РЕД

 

1.     Усвајање записника са треће седнице Скупштине 

2.     Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем 

3.     Предлог годишњег програма рада за 2016годину 

4.    Текућа питања