Састанак поводом унапређења српских научних часописа

По позиву из Народне библиотеке Србије, дана 19.04.2016. године, председник Удружења и главни уредник часописа – IJCRSEE, др Лазар Стошић, био је на састанку који је организовала Народна библиотека Србије. Сврха састанка је била унапређивање домаћих научних часописа. У наредних десет месецеи KoBSON ће реализовати пројекат Revisiting Open Access Journal Policies and Practices in Serbia под покровитељством међународног конзорцијума eIFL, а у оквиру програма Open access advocacy campaigns in EIFL partner countries to reach out to research communities.

Пројекат има за циљ да утврди стање политике и праксе српских часописа у отвореном приступу и пружи консултативну и практичну подршку издавачима научних часописа у отвореном приступу у Србији кроз: помоћ у дефинисању политике часописа, унапређење сервиса DOISerbia, израду едукативних материјала за посебан сајт намењен издавачима часописа и едукацију (предавања и радионице).

Током прошлогодишње реевалуације часописа укључених у DOAJ и преевалуације одређеног броја часописа од стране s SCOPUS-a утврђено је да постоји читав низ проблема (од којих су неки чисто техничке природе) које издавачи и научна заједница не препознају као битне, а који играју важну улогу у евалуацији часописа у међународним базама података. Неки од тих проблема могу се релативно једноставно решити. Циљ пројекта је да се започне решавање таквих проблема како би домаћи научни часописи у отвореном приступу постали видљивији и конкурентнији на међународној сцени.