Позив за учешће на Међународној конференцији

Институт за педагогију при Филозофском факултету из Скопља, поводом обележавања 70 година постојања организује Међународну научну конференцију Педагогија у савременом глобалном друштву, која ће се одржати у Охриду од 19. до 21. септембра 2016. године.

Позивамо све чланове Удружења и колеге да узму учешће на конференцији и тиме обогате један веома значајан јубилеј.

Детаљне информације можете наћи на веб страни конференције:

 http://www.fzf.ukim.edu.mk    

 http://eduglobe.fzf.ukim.edu.mk

Dear colleague,
The Institute of Pedagogy at the Faculty of Philosophy in Skopje, on the occasion of its 70th anniversary, organizes an international scientific conference Pedagogy in the modern global society, which will be held in Ohrid, from 19 to 21 September 2016. 
We are pleased to invite you to take part at the conference and to enrich the celebration of the anniversary with your scientific contribution.
Please find further details in the attached file or at the website.

 

 Articles: Edit

 

Message

Article successfully saved.

[Toggle Editor]
   
Div
Styles
   
 
Times New Roman
12pt
 
 
 
 
 
 
   
 
Path:div » div » span
Words: 80