Сарадња са Педагошким факултетом из Битоља

Педагошки факултетДана 27.10.2015. године потписан је Уговор о пословно техничкој сарадњи између Педагошког факултета (Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Македонија), који представља декан, проф. д-р Валентина Гулевска, са једне стране и Удружење за развој науке, инжењерства и образовања, које представља председник, др Лазар Стошић. Један од основних циљева овог Уговора је развој заједничких научних пројеката, усавршавање и стажирање научно-наставног особља и чланова Удружења, организовање заједничких научних конференција, семинара, академских састанака о актуелним питањима савременог образовања, науке и инжењерства, припремање истраживања и публикација о проблемима науке, инжењерства и образовања, проширење сарадње на промоцији часописа у научном простору Македоније, Европске уније и другим државама као и многи други циљеви.