Сарадња са Московским државним Универзитетом

Moscow State University of Psychology and education  faculty of legal and forensic psychologyДана 13.10.2015. године потписан је Уговор о сарадњи између Удружења за развој науке, инжењерства и образовања и Московског државног Универзитета за психологију и образовање, Факултет за правне и форензичке психологије из Москве. Уговор је потписан између председника Удружења др Лазара Стошића и декана факултета Др Дворянчиковым Н. В. Том приликом разматране су могућности међусобне сарадње у циљу развоја и објављивању резултата научних истраживања из области науке, инжењерства и образовања као и у креирању и реализацији истраживања, образовних и научних пројеката у глобалном научном и образовном окружењу; Посебну пажњу је скренуо часопис Удружења - IJCRSEE, који су поставили на сајту њиховог Фаултета (http://www.jp.mgppu.ru/links и http://www.jp.mgppu.ru/friendship).