IJCRSEE индексиран у SCIndeks

SCIndexInternational Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) чији је издавач Удружење уврштен је у Српски цитатни индекс (SCIndeks). Уговор о коришћењу услуга у оквиру сервиса SCIndeks је потписан са Центром за евалуацију у образовању и науци (ЦЕОН) који је саставни део интегрисаног система подршке квалитету научног издаваштва Србије. Подаци о часопису могу се наћи на линку http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=2334-847X