Позив за Научне конференције

International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) и само Удружење је један од сарадника на трећој и шеснаестој међународној конференцији: ''The III-rd International Conference "Cognitive Modelling in Science, Culture, Education" (CMSCE-2015), IFCM-2015, Тhe  third  international forum  on cognitive modelling  и CML-2015, The XVI-th International Conference "Cognitive Modelling in Linguistics" (CML-2015) које ће се одржати од 14. до 21. септембра 2015. године у Варна, Бугарска.

Овом приликом позивамо све заинтересоване колеге да узму своје учешће у овом научном скупу. Детаљније информације можете добити преко председника Удружења.

Информације о конференцији:

  • Енглески pdf download
  • Руски pdf download