Годишња скупштина Удружења за развој науке, инжењерства и образовања

На основу члана 9. става 5. Статута Удружења за развој науке, инжењерства и образовања сазивам трећу седницу скупштине за недељу 10.05.2015. године са почетком у 10.00 часова која ће се одржати у просторијама општине града Врања - мала сала Скупштине града и за исту предлажем следећи

ДНЕВНИ   РЕД

 

1.     Усвајање записника са друге седнице Скупштине 

2.     Предлог одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора 

3.     Предлог одлуке о именовању члана Надзорног одбора 

4.     Разматрање и усвајање Извештаја о раду са финансијским извештајем 

5.     Предлог годишњег програма рада за 2015. годину 

6.     Предлог Пословника о раду Скупштине 

7.     Текућа питања 

-       Именовање пословног администратора. 

 

   Председник Удружења

 Др Лазар Стошић, проф.

 

 

Позивамо све чланове Удружења да дођу и присуствују седници како би узели активно учешће у креирању плана рада Удружења у 2015. годину.