Усвојен Статут Удружења

На првој оснивачкој Скупштини председавајући је прочитао и образложио предлог Статута а затим је ставио предлог Статута на гласање. Статут Удружења је усвојен једногласно дана 14.04.2013. године