Предлог одлуке о отварању Веб сајта Удружења

На првој седници Управног одбора Удружења одржаној дана 07.05.2013. године усвојен је предлог одлуке о отварању веб сајта удружења. Одлучено је да сајт буде на српском језику и на језику других народа. Садржину веб сајта Удружења ће уређивати Управни одбор.