Одлука о издавању часописа

На првој седници Управног одбора Удружења одржаној дана 07.05.2013. године усвојен је предлог одлуке о издавању часописа. Заменик председника је образложила, поред осталог, да је неопходно потребно да се једна оваква одлука усвоји од стране органа Удружења јер се тиме постиже основна сврха и циљ Удружења. Усвојено је да часопис буде на енглеском језику и то из разлога како би и научни радници из других земаља били у могућности да у истом објављују своје научне радове. 

Предложен је и усвојен предлог да назив часописа буде Интернационални часопис за когнитивна истраживања у науци, инжењерству и образовању (International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE)).